iPad App : A Solar System Journey เรียนรู้การเดินทางระบบสุริยะ

Solar System เป็นแอพเล็กๆ ใช้ดูการเดินทางระบบสุริยะ ของดาวต่างๆ ในวงโคจรเดียวกันกับโลก

เครื่องที่ใช้ได้

iPad. Requires iOS 3.2.2

แสดงลักษณะการโคจรของระบบสุริยะเป็นภาพเคลื่อนไหว

และหลักๆจะเป็นข้อมูลของดวงดาวทั้งแปดในระบบสุริยะ

พัฒนาโดย  John Rouda

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ