iPad App : Dharma for You ธรรมะอ่านง่าย

Dharma for You หนังสือธรรมะ ในคอนเซป “ธรรมะอ่านง่าย” ภายในเล่มประกอบด้วยหลักธรรมต่างๆ 8 หัวข้อ ได้แก่ อริยสัจ 4, พรหมวิหาร 4, มรรค 8, ฆราวาสธรรม 4, ศีล 5, ศีล 8, ศีล 10, 227 และพุทธสุภาษิตประจำวัน

เครื่องที่ใช้ได้

iPhone, iPod touch และ iPad. ระบบ iOS 4.0 ขึ้นไป

พุทธภาษิตประจำวัน

สารบัญ

เนื้อหา

บุ๊คมาร์ค

การตั้งค่าคือปรับขนาดฟอนต์

พัฒนาโดย True Digital Content And Media Company Limited

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ