iPad App : Fonluang โครงการฝนหลวงและพระราชกรณียกิจ

Fonluang เป็นแอพติดตามสภาพอากาศที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยแท้ คุณสมบัติพื้นฐาน ดูพยากรณ์อากาศได้ทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย และติดตามโครงการฝนหลวง หนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

เครื่องที่ใช้ได้

iPhone, iPod touch และ iPad. ระบบ iOS 4.1 ขึ้นไป

ฝนหลวงเดินทางไปถึงไหน ดูได้จากแผนที่

รายละเอียดปฏิบัติการฝนหลวง ว่าไปถึงพื้นที่ใดและจังหวัดใด

มีข้อมูลฝนหลวง ประวัติความเป็นมา พระราชกรณียกิจ ตำราฝนหลวง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Application “ฝนหลวง” เป็นความร่วมมือของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วน
1. รายงานสภาพอากาศประจำวัน และอุณหภูมิ ตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทย
2. รายงานพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทย
3. ข้อมูล “เกี่ยวกับฝนหลวง” แสดงข้อมูลประวัติความเป็นมา, พระราชกรณียกิจ, ตำราฝนหลวง, หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

Application นี้เป็นก้าวแรก ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความตั้งใจให้เป็นการนำเสนอข้อมูลทางเชิงวิชาการทางการเกษตร ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจ และดูข้อมูลวิชาการดังกล่าวในรูปแบบที่ทันสมัย

แอพพลิเคชั่นฝนหลวง รองรับการใช้งานทั้ง iPhone และ iPad
ข้อมูลอ้างอิงจาก
– สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– กรมอุตุนิยมวิทยา
– http://www.moac.go.th
– http://www.thairoyalrain.in.th
– http://www.royalrainmaking.thaigov.net

พัฒนาโดย Digital Mind Co., Ltd.

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ