iPad App : Free Candle จำลองแสงเทียน

Free Candle แอพจำลองบรรยากาศแสงเทียน ความสามรถ คือ ดับ จุดเทียน และเปิดเพลงให้เข้ากับบรรยากาศ

เครื่องที่ใช้ได้

iPhone, iPod touch, and iPad. ระบบ iOS 4.2 ขึ้นไป

มีเทียนให้เลือกทั้งหมด 10 แบบครับ

พัฒนาโดย Poets Mobile

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ