iPad App : Krob Krua Kao 3 ครอบครัวข่าว 3

Krob Krua Kao 3 อัพเดทข่าวใหม่กับครอบครัวข่าว 3 นำเสนอข่าวสั้น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวกีฬา ข่าวต่างประเทศ  ข่าวบันเทิง และข่าวภูมิภาค

เครื่องที่ใช้ได้

iPhone, iPod touch and iPad. Requires iOS 4.1

เข้ามาที่ข่าวจะมีเนื้อข่าวและภาพประกอบ สามารถแชร์ข่าวขึ้นเฟสบุ๊คและเพิ่มเป็นข่าวโปรดไว้อ่านย้อนหลัง

นอกจากนั้นเราสามารถส่งข่าวและส่งเรื่องร้องทุกข์ไปยังครอบครัวข่าว 3

พัฒนาโดย Code App Co., LTD.

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ