iPad Game : SushiChopHD ทำซูชิ

SushiChopHD เกมส์ตระกูล ฟัน !! แต่เป็นการฟันหน้าซูชิ เล่นเกมส์นี้ต้องมีความเร็ว  สายตาต้องดีแยกแยะปลาเน่า ปลาสด และอาหารที่ใช้ไม่ได้

เครื่องที่ใช้ได้

iPad. ระบบ iOS 3.2

เริ่มเกมส์ ปลาจะลอยขึ้นมา ตัดปลาให้ได้อย่างน้อย 4 ส่วน พอดีกับซูชิที่เตรียมไว้ 4 ที่ แต่มีข้อระมัดระวังอยู่คือ “ปลาเน่า” จะออกสีเขียวๆ ถ้าเผลอฟันครบ 3 ครั้งจะจบเกมส์

ดูคลิป

พัฒนาโดย Rogue Rocket Games LLC

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ