iPad Game : Rail Maze Pro HD ต่อรางรถไฟ

Rail Maze ภารกิจของเกมส์นี้คือเชื่อมต่อรางรถไฟ เพื่อให้รถไฟสามารถไปถึงจุดหมายได้สำเร็จ  อุปสรรคของเกมส์อยู่ที่เส้นทางที่คดเคี้ยว เราต้องใช้ความคิดรีบหาวิธีทำให้รถไฟวิ่งไปได้ไม่มีอุบัติเหตุ

เครื่องที่ใช้ได้

iPad. Requires iOS 3.2

เริ่มเกมส์  ให้เราเชื่อมรางรถไฟจากจุด Start ไปให้ถึงจุด Finish เมื่อพร้อมก็กดปล่อยรถไฟออกมา  และแต่ละครั้งที่เล่นจะมีการบันทึกเก็บเป็นสถิติว่าด่านไหนทำได้เร็ว

พัฒนาโดย Spooky House Studios UG

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ