iPad app : Map Measure วัดระยะทางและพื้นที่ จากแผนที่ Google Map

IMG_0881

Map Measure เป็นแอพสำหรับวัดระยะทางจากแผนที่ และแจกให้ใช้ฟรี (แบบจำกัดเวลาแจก) การใช้งานก็เหมือนกับแอพดูแผนที่ Google Map ที่คุ้นเคย แค่เพิ่มความสามารถในการวัดเข้ามา

เครื่องที่ใช้ได้
iPhone, iPod touch, and iPad.Requires iOS 4.3

วิธีใช้
IMG_0882

การวัดระยะทาง

  1. ให้กดค้างลงตำแหน่งในแผน เพื่อปักหมุด
  2. ปักหมุดอย่างน้อย 2 จุด ต้นทางกับปลายทาง
  3. ระยะทางที่วัดได้ จะแสดงที่ช่อง Other Units

IMG_0883

การวัดพื้นที่

  1. ปักหมุดอย่างน้อย 3 จุด ลงในตำแหน่งที่ต้องการวัดพื้นที่
  2. ระยะทางที่วัดได้ จะแสดงที่ช่อง Other Units

พัฒนาโดย zhong zhang
Download-Apple

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ