iPad app : StarTracker HD ค้นหาตำแหน่งดวงดวง

IMG_0840

StarTracker HD ใช้สำหรับค้นหาตำแหน่งของดาวต่างๆ แบบ Real-Time โดยใช้เข็มทิศดิจิทัล ทำให้เราได้ตำแหน่งที่ตั้งของดาวดวงนั้นจริงๆ

เครื่องที่ใช้ได้
iPad 2 Wi-Fi, iPad 2 Wi-Fi + 3G, iPad (3rd generation) and iPad Wi-Fi + 4G.Requires iOS 4.0

IMG_0841

การใช้งาน
ดูตำแหน่งของดาวต่างๆได้ด้วยการ ยกเครื่องแล้วเลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ

IMG_0842

ถ้ารู้จักชื่อดาวอยู่แล้ว กดปุ่มค้นหา เลือกรายชื่อดาว แล้วจะมีลูกศรนำทางไปยังตำแหน่งดาว (จับเครื่องให้ไปตามตำแหน่งดาวเองนะครับ เพราะจะเคลื่อนย้ายตำแหน่งดาวเองไม่ได้)

พัฒนาโดย Shen Ji Pan
Download-Apple

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ