iPad App : Suvarnabhumi Airport ข้อมูลเที่ยวบินและจุดบริการสนามบินสุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi Airport

Suvarnabhumi Airport แอพตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินทั้งขาเข้า-ขาออก และจุดบริการต่างๆ พร้อมแสดงเป็นแผนที่ที่ตั้งตำแหน่งของจุดบริการ

เครื่องที่ใช้ได้
iPhone, iPod touch and iPad.Requires iOS 4.3

Suvarnabhumi AirportSuvarnabhumi Airport

ข้อมูลเที่ยวบิน
– ดูได้ทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออก  ข้อมูลมี หมายเลขเที่ยวบิน เที่ยวบินร่วม สถานะ เวลา ประตูทางออก เวลา เส้นทางที่ผ่าน ฯลฯ
– ส่งข้อมูลออกเป็นอีเมล์

Suvarnabhumi AirportSuvarnabhumi Airport

ข้อมูลท่าอากาศยาน
– ประกอบไปด้วยแผนผังภายในอาคารผู้โดยสาร และเส้นทางเข้า-ออกท่าอากาศยาน
– แผนผังภายในจะมีจุดบริการต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สาธารณะ ธนาคาร สปา ร้านเสริมสวย ห้องพักแรม ตำรวจท่องเที่ยว ฯลฯ
– มีแผนที่แสดงจุดบริการ

Suvarnabhumi AirportSuvarnabhumi AirportSuvarnabhumi Airport

บริการ
– เป็นบริการรถสาธารณะ เช่น รถลีมูซีน รถแท็กซี่ รถเช่า รถ บขส. รถตู้สาธารณะ ฯลฯ
– มีข้อมูลเกี่ยวกับรถที่ให้บริการค่อนข้างละเอียด
– มีแผนที่จุดจอดรถ

พัฒนาโดย MadeIT
Download-Apple

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ