iPad app : Speaker’s Coach ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ

Speaker's Coach

Speaker’s Coach ไม่ใช่แอพสอนพูดภาษาอังนะครับ แต่ใช้สำหรับฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยจะมีบทให้ฝึกอ่าน

เครื่องที่ใช้ได้
iPhone, iPod touch, and iPad.Requires iOS 4.1

Speaker's Coach

แอพนี้มีคู่มือฝึกพูดในที่สาธารณะ

Speaker's Coach

วิธีใช้
1. ให้เลือกบทอ่าน
2. กดปุ่ม Speaker
3. กดปุ่มบันทึกเสียง แล้วอ่านตาม

มันช่วยฝึกการพูดยังไง
แอพมันจะไม่ได้บอกว่าเราพูดดีหรือไม่ดี แต่ให้ฟังเสียงพูดด้วยตนเอง (ฟังเสียงที่บันทึกไว้นะ) แล้วปรับปรุงเสียงด้วยตนเอง ส่วนที่บันทึกไว้ เมื่อเปิดฟัง มันจะถูกลบออกอัตโนมัติ

Speaker's Coach

นอกจากนั้น สามารถปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นได้

พัฒนาโดย Vybir
Download-Apple

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ