App : MyScript Calculator เครื่องคิดเลขด้วยมือเขียน

MyScript Calculator

MyScript Calculator แอพนี้คือเครื่องคิดเลข โดยเราต้องเขียนสมการขึ้นมาเอง …ต่างจากเครื่องคิดเลขทั่วไปที่ต้องกดตามตัวเลข

เครื่องที่ใช้ได้
iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (3rd generation), iPod touch (4th generation), iPod touch (5th generation) and iPad. Requires iOS 6.0 or later. This app is optimized for iPhone 5.

MyScript Calculator

วิธีใช้
เขียนสมการลงไป

MyScript Calculator

จากนั้นผลลัพธ์ก็จะออกมาเอง

MyScript Calculator

โจทย์ที่ซับซ้อนก็แก้ได้

MyScript Calculator

และถ้าไม่เข้าใจวิธีใช้ กดเมนูแล้วเลือก Tutorial

พัฒนาโดย Vision Objects
Download-Apple

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ