iPad [ตอนที่ 7] การใช้แป้นพิมพ์ในเบื้องต้น

ก่อนที่จะเข้าสู่การตั้งค่าต่างๆ ขออธิบายถึงการใช้งานแป้นพิมพ์ในเบื้องต้นก่อน ซึ่งวิธีใช้ก็ไม่ได้ยากอะไร แต่จะทำให้เห็นว่าแป้นพิมพ์บน iPad มันมีอะไรบ้าง

แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ

iPad Keyborad

ในแป้นพิมพ์จะแสดงอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แต่เวลาพิมพ์จะเป็นตัวพิมพ์เล็ก ให้กดตัว Shift (ลูกศรขึ้น) จะเปลี่ยนการพิมพ์มาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

เปลี่ยนภาษา

iPad Keyborad

กดที่ตัวรูปโลก จะเป็นการสลับไปมาระหว่างภาษาไทย-อังกฤษ

แป้นพิมพ์ภาษาไทย

iPad Keyborad

ภาษาไทยจะแสดงปุ่มละตัวอักษรเช่นเดียวกับภาษาอังฤษ

iPad Keyborad

ถ้ากดตัว Shift (ลูกศรขึ้น) ก็จะเป็นตัวอักษรที่เหลือ รวมทั้งเลขไทย

ตัวเลขและเครื่องหมาย

iPad Keyborad

กดปุ่ม 123 จะเห็นตัวเลขอารบิคและเครื่องหมาย

iPad Keyborad

และกดปุ่ม #+= ก็จะเห็นเครื่องหมายอีกส่วนหนึ่ง

การแยกและปล่อยออก

iPad Keyborad

กดค้างที่ปุ่มขวาล่าง จะเป็นการเลือกว่าจะให้แป้นพิมพ์ แยกหรือปล่อยออก

iPad Keyborad

ถ้าเลือก ปล่อยออก แป้นพิมพ์จะลอยขึ้นมากลางหน้า iPad

iPad Keyborad

ถ้าเลือก แยก แป้นพิมพ์จะแยกออกเป็น 2 ส่วน

ถ้าจะให้กลับคืนก็กดค้างที่ปุ่มเดิม แล้วเลือกตามรายการในนั้น

Dictation

iPad Keyborad

สำหรับการพิมพ์ภาษาอังกฤษ ถ้าไม่สะดวกพิมพ์ก็ใช้วิธีสั่งพิมพ์ด้วยการพูด โดยให้กดปุ่มไมค์ พูดเสร็จก็กดแตะไปที่หน้าหนึ่งครั้ง ระบบก็จะพิมพ์ให้โดยประเมิณผลตามเสียงที่พูด

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ