iPhone App : Delivery Traffic กฏหมายจราจรเดลิเวรี่

กฏหมายจราจรเดลิเวรี่

Delivery Traffic เป็นแอพให้ความรู้เรื่องกฏหมายจราจร เกี่ยวกับสาระน่ารู้ต่างๆ เครื่องหมายจราจร ค่าปรับ และการปฏิบัติเมื่อได้รับใบสั่ง

เครื่องที่ใช้ได้
iPhone, iPod touch and iPad. Requires iOS 4.0 or later.

กฏหมายจราจรเดลิเวรี่

เริ่มใช้ เลือกเมนูจากหน้าแอพ

กฏหมายจราจรเดลิเวรี่กฏหมายจราจรเดลิเวรี่

เในสาระน่ารู้จะมีเรื่องเช่น การออกใบสั่ง การทำป้ายทะเบียน ไฟซีนอน การชำระค่าปรับ ฯลฯ

กฏหมายจราจรเดลิเวรี่
กฏหมายจราจรเดลิเวรี่

เรียนรู้เครื่องหมายจราจร

กฏหมายจราจรเดลิเวรี่

อัตราค่าปรับเมื่อกระทำผิดกฏจราจร

กฏหมายจราจรเดลิเวรี่

ข้อปฏิบัติเมื่อได้รับใบสั่ง

พัฒนาโดย Smile Interactive Co.,Ltd.
Download-Apple

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ