iPad [ตอนที่ 20] ตรวจดูเนื้อที่เก็บข้อมูลที่เหลือ

เมื่อลงแอพเพิ่มมากขึ้น เนื้อที่เก็บข้อมูลก็ย่อมจะลดน้อยลงๆ แอพบางตัวขนาดการติดตั้งไม่มาก แต่เมื่อมีการสร้างข้อมูลในแอพ เช่น สร้างไฟล์เอกสาร ก็จะทำให้เครื่องมีปริมาณข้อมูลมากขึ้น จนเมื่อมีแอพมากเนื้อที่เก็บข้อมูลอาจจะไม่เพียงพอที่จะลงแอพใหม่ และเราจะตรวจสอบว่ามีเนื้อที่เหลืออยู่เท่าไหร่ได้อย่างไร่ มีวิธีดังนี้ครับ

วิธีการ

iPad Storage

เข้าแอพ ตั้งค่า > การใช้งาน > ทั่วไป

iPad Storage

แอพจะแจ้งว่าเราใช้เนื้อที่ไปเท่าไหร่ เหลือให้ใช้อยู่เท่าไหร่ และแสดงรายการว่าแต่ละแอพใช้เนื้อที่ไปเท่าไหร่

iPad Storage

ถ้าหากเห็นว่าแอพนั้นไม่จำเป็นต้องใช้งานแล้ว ก็กดเข้ามาที่แอพ แล้วกด ลบแอพ

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ