iPhone App : iKidcare แนะนำการใช้ยากับเด็กเล็ก

iKidcare แอพนี้สร้างมาเพื่อช่วยแนะนำหรับการดูแลเด็กเล็ก เด็กเล็กในที่นี้คือเด็กทารกและเด็กที่มีอายุระหว่าง 1-4 ปี ช่วยแนะนำการใช้ยาสำหรับเด็กป่วย และมีฟังชั่นตั้งค่าแจ้งเตือนสำหรับการให้ยา

เครื่องที่ใช้ได้
iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (รุ่น 3), iPod touch (รุ่น 4), iPod touch (รุ่น 5) และ iPad ต้องใช้ iOS 5.1 ขึ้นไป

iKidcare

Home
เมนูแรก แนะนำการใช้งานเบื้องต้น

iKidcare

Knowledge
ความรู้เบื้องต้นในการดูแลเด็ก

iKidcare

เมื่อเลือกรายการเข้ามาดู ในแอพจะมีบอกอาการ การรักษา และการเลือกใช้ยา

iKidcare

Alert
ตั้งค่าแจ้งเตือนการให้ยาลูก สำหรับคนที่กลัวลืม

iKidcare

ในส่วนของการตั้งค่า ใส่ชื่อยาและรายละเอียดต่างๆ

iKidcare

Search
ค้นหายาชนิดต่างๆ

iKidcare

กดเข้าไปก็จะเป็นรายละเอียดของยา

พัฒนาโดย ICT Department, Faculty of Science, PSU.

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ