iOS App : Air4Thai รายงานคุณภาพอากาศของประเทศไทย

Air4Thai เป็นแอพรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย แอพจะบอกว่าอากาศในพื้นที่เราอยู่ในสภาพที่ดีหรือมีมลพิษ ทั้งนี้แอพยังใช้งานได้ไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดนะครับ

เครื่องที่ใช้ได้
iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (รุ่น 3), iPod touch (รุ่น 4), iPod touch (รุ่น 5) และ iPad ต้องใช้ iOS 5.1 ขึ้นไป App นี้เหมาะสำหรับ iPhone 5

Air4Thai

เริ่มต้น กดปุ่มเริ่มใช้งาน

Air4Thai

แอพจะรายงานคุณภาพอากาศออกมาเป็นค่า AQI

Air4Thai

AQI คือดัชนีสำหรับรายงานคุณภาพอากาศ ค่าที่ได้ถ้าอยู่ที่ 0-50 ถือว่าอากาศดี มากกว่านี้ถือว่ามีมลพิษ

Air4Thai

สามารถดูผลของ AQI ๖ามเขตและเมืองต่างๆ

Air4Thai

จุดที่รายงานไม่ได้ครอบคลุมทุกจังหวัดนะครับ อย่างภาคอิสานมีจุดรายงานแค่ 3 จังหวัด

Air4Thai

มีกราฟแสดงข้อมูล 7 วันล่าสุด

Air4Thai

มีอีบุ๊คเป็นความรุ้เรื่องมลพิษให้อ่านด้วย อีบุ๊คเขาไม่ได้ทำแค่ขำๆนะ เล่มแรกที่ผมดาวน์โหลดจัดเนื้อหามาให้ตั้ง 100 หน้า

พัฒนาโดย Kathi Studio Co.,Ltd

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ