iOS App : Private Calculator เครื่องคิดเลขที่ซ่อนไฟล์ได้

ชื่อเต็มของแอพคือ Private Calculator : File hider หน้าตาภายนอกดูยังงัยมันก็คือเครื่องคิดเลข แต่มีคุณสมบัติพิเศษคือ “เป็นที่ซ่อนไฟล์”

เครื่องที่ใช้ได้
iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (รุ่น 3), iPod touch (รุ่น 4), iPod touch (รุ่น 5) และ iPad ต้องใช้ iOS 5.0 ขึ้นไป App นี้เหมาะสำหรับ iPhone 5

Private Calculator

เริ่มต้น ใส่รหัสผ่านเป็นตัวเลข

Private Calculator

เสร็จแล้วจะเจอหน้าเครื่องคิดเลข สามารถทดเลขได้ตามปกติ แต่ถ้าจะเข้าไปดูไฟล์ ก็ตองกดตัวเลขเป็นรหัสผ่านที่ตั้งไว้

Private Calculator

เมื่อเข้ามาแล้วจะเจอที่เก็บ มีรูปตัวอย่างให้ดูสองรูป

Private Calculator

ถ้าจะนำไฟล์อื่นๆเข้ามา ให้กดปุ่ม +

Private Calculator

สามารถเก็บและดูไฟล์ได้หลายอย่าง เช่น ภาพ เพลง หนัง เอกสาร ฯลฯ

Private Calculator

อันนี้เป็นตัวอย่างการดู PDF

พัฒนาโดย Bang

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ