iOS 7 [ตอนที่ 9] การเชื่อมต่อ 3G/4G

อุปกรณ์ที่รองรับ 4G ตอนนี้มี iPhone 5, iPad 4, และ iPad mini ที่สามารถใช้ 4G ได้ ซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันมีเพียงเจ้าเดียวที่เปิดให้บริการ 4G แต่ยังจำกัดพื้นที่การใช้งาน

ส่วน 3G นับตั้งแต่ iPhone 3G ขึ้นมา สามารถใช้ได้ทุกเครื่อง แต่สำหรับไทยไม่ได้มีอยู่ทุกพื้นที่ ซึ่งในเขตเมืองมี 3G ใช้แน่ๆ แต่ในพื้นที่ห่างไกลจะยังเป็น Edge

วิธีเปิด 3G

iPhone 3G

 

1. เข้าเมนู การตั้งค่า > เซลลูลาร์

 

iPhone 3G

 

2. เปิดใช้ 3G และเปิด ข้อมูลเซลลูลาร์
3. ถ้าเปิดติด จะเห็นสัญลักษณ์ 3G บนแถบสถานะ

 

iPhone 3G

 

หากเลื่อนลงมาดู จะเห็นปรมาณ 3G ที่ใช้ไป และสามารถกดปิดไม่ให้แอพบางตัวเชื่อมต่อกับ 3G ได้ด้วย

สำหรับ 4G
วิธีการเหมือนกับเปิด 3G เพียงแต่จะเปลี่ยนไปเป็นคำว่า เปิดใช้ LTE

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ