iOS 7 [ตอนที่ 29] การบันทึกเสียง

แอพ เสียงบันทึก มีอยู่เฉพาะบน iPhone แอพนี้เหมาะสำหรับบันทึกเสียงเพื่อบันทึกความจำ เช่น บันทึกเสียงครูสอน ยังไม่เหมาะกับเอามาทำงาน เช่น บันทึกเสียงร้องเพลง

การใช้งาน

iPhone Sound Recorder

1. กดปุ่มสีแดง เพื่อเริ่มบันทึกเสียง

 

iPhone Sound Recorder

2. ถ้าจะหยุดการบันทึกให้กดปุ่มเดิมอีกครั้ง แล้วกดปุ่มเดิม ก็จะบันทึกต่อได้อีก แต่ถ้าบันทึกเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม เสร็จ

 

iPhone Sound Recorder

3. เสร็จแล้วตั้งชื่อสำหรับไฟล์

 

iPhone Sound Recorder

4. ฟังเสียงที่บันทึกไว้ และแก้ไขเสียงได้

ไฟล์ที่ได้คือ .m4a ส่งออกทางอีเมล์ ข้อความ และ AirDrop ได้

 

iPhone Sound Recorder

5. สำหรับการแก้ไข คือการตัดเสียงบางส่วนออก แล้วบันทึกเสียงต่อ

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ