“สุขพอที่พ่อสอน” แอพรวมพระบรมราโชวาทที่น่าสนใจ โดยสำนักราชเลขาธิการ

แอพสุขพอที่พ่อสอน เป็นแอพโดยการร่วมมือของสำนักราชเลขาธิการและสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน มีเนื้อหาทั้งหมด 9 หมู่ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี

thai king

เครื่องที่ใช้ได้
iOS 6.0 ขึ้นไป ใช้ได้กับ iPhone, iPad และ iPod touch.

การใช้งาน

thai king

เมนูแรกจะเป็นรายการพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท

thai king

เมื่อเปิดเข้ามาอ่านจะเป็นลักษณะของพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน มีให้อ่านหลายตอน

thai king

เมนูที่สองเป็นพระบรมฉายาลักษณ์

thai king

เมนูที่สามคล้ายๆกับเมนูแรก แต่เป็นพระราชดำรัสต่างวาระกัน

Category: Reference
Released: 28 November 2014
Version: 1.0
Size: 46.2 MB
Language: English
Developer: Electronic Government Agency
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ