Zombie Highway 2 กลับมาอีกครั้งของเกม “หนีซอมบี้บนทางหลวง”

Zombie Highway เป็นเกมต่อสู้กับซอมบี้ในบทบาทที่แตกต่าง โดยภารกิจหลักของเกมคือการขับรถหนีซอมบี้ที่อยู่เต็มทางหลวง และถือว่าภาคนี้ทำออกมาเล่นยากกว่าเดิม แต่ก็สนุก

Read more