iOS 7 [ตอนที่ 36] วิธีตรวจสอบว่า iPhone เป็นเครื่องศูนย์ไทย หรือเครื่องหิ้ว

เฉพาะ iPhone เป็นสินค้าที่..ถ้าคุณซื้อของประเทศไหน เวลาส่งซ่อมต้องเอาไปส่งประเทศนั้น หากไม่เช่นนั้นคุณจะได้เสียค่าใช้จ่าย เพราะว่าไม่มีประกันนั่นเอง

Read more