เรียกใช้ Siri โดยไม่ต้องกดปุ่ม ด้วยคำว่า “หวัดดี Siri”

สำหรับผู้ที่ใช้ iOS 8.3 beta จะสามารถคุยกับสิริเป็นภาษาไทยได้ และมีฟังก์ชันพิเศษคือเรียกใช้งาน Siri โดยไม่ต้องกดปุ่ม ด้วยการพูดคำว่า “หวัดดี Siri” แต่มีเงื่อนไขคือ

Read more