วิธีเปลี่ยนอีเมล์ของ Apple ID

ในกรณีที่อีเมล์ใช้ไม่ได้หรือจำรหัสผ่านเข้าเมล์ไม่ได้แล้ว คุณไม่ควรจะใช้เมล์นั้นต่อ และถ้าผูกเมล์ไว้กับ Apple ID ก็ควรจะเปลี่ยนไปใช้เมล์ใหม่ เพราะถ้าหากมีปัญหา

Read more