วิธีตั้งค่าให้กดปุ่มโฮมบน 3 ครั้ง บน iPhone เพื่อเรียกเมนูใช้งาน

ปุ่มโฮมบน iPhone มันทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดนะ ทั้งกดออกจากแอพ เปิดมัลติทาสก์ แสกนลายนิ้วมือ ใช้งานมือเดียว และเรียกใช้เมนูสำหรับผู้มีปัญหาทางสายตา ซึ่งเป็นกลุ่มคน

Read more