iPhone App : PhotoMarkr ใส่ลายน้ำให้กับภาพ เพื่อแสดงลิขสิทธิ์

PhotoMarkr เป็นแอพสำหรับใส่ลายน้ำให้กับภาพ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของให้กับภาพ ซึ่งมันป้องกันการนำภาพไปใช้โดยไม่ถูกต้องได้

Read more