App : Train Drive ATS ทดลองขับรถไฟที่ญี่ปุ่น

Train Drive ATS แอพที่จะให้เราได้ลองนั่งรถไฟในญี่ปุ่น เราจะได้นั่งเป็นคนขับ จะขับแบบเร่งเกียร์เองหรือไปแบบ Auto ก็ได้

Read more