สรุป 23 ฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่ใช่เล่นๆ บน iOS 8

แม้ว่าหน้าตาโดยรวมของ iOS 8 จะไม่ได้แตกต่างไปจาก iOS 7 มากนัก แต่ของใหม่ที่อยู่ภายในนั้นมีมากมาย และมีฟีเจอร์สำคัญที่ทำออกมาให้คนไทยเช่น สั่งให้พิมพ์ด้วยเสียง

Read more