วิธีขอเงินคืนจาก App Store เมื่อพบว่าแอพที่ซื้อบน iPhone iPad ทำงานได้ไม่ดี

หากคุณพบว่าแอพที่ซื้อมานั้นใช้งานไม่ได้อย่างในโฆษณา คุณจะสามรถส่งเรื่องขอรับเงินคืนได้ รวมทั้งการซื้อเพลงถ้ากดซื้อผิดหรือไม่ได้ตั้งใจ ก็ทำเรื่องขอเงินคืนได้

Read more