iPad app : Map Measure วัดระยะทางและพื้นที่ จากแผนที่ Google Map

Map Measure เป็นแอพสำหรับวัดระยะทางจากแผนที่ และแจกให้ใช้ฟรี (แบบจำกัดเวลาแจก) การใช้งานก็เหมือนกับแอพดูแผนที่

Read more