Daily Speaking English แอพที่จะช่วยให้พูดอังกฤษได้ ภายใน 30 วัน

ส่วนตัวคิดว่าการอ่านไม่ช่วยให้พูดอังกฤษได้ดีขึ้นเท่าไหร่เลย ถ้าอยากเก่งอังกฤษผมแนะนำให้หาวิดีโอหรือเสียงการสนทนาภาษาอังกฤษมาฟัง เพราะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานมนุษย์

Read more

App : พูดอังกฤษเป็นเร็ว ชุดในชีวิตประจำวัน

เป็นแอพสำหรับคนที่ต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การสนทนาในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็ประกอบด้วย 35 หัวข้อ ได้แก่

Read more