iPad App : Weather Live ติดตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Weather Live แอพดูสภาพอากาศประจำวัน และพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 4 วัน (แต่มีปัญหากับภาษาไทยเล็กน้อย) จุดเด่นของแอพคือการแสดงผลถือว่า “งดงาม”

Read more