iPad App : How to Draw สอนวาดรูปการ์ตูน

How to Draw แอพสอนวาดการ์ตูนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สอนตั้งแต่การลากเส้นจนวาดได้เป็นตัวการ์ตูน ความพิเศษของแอพนี้สอนวาดรูปเป็นเอนิเมชัน

Read more