“สุขพอที่พ่อสอน” แอพรวมพระบรมราโชวาทที่น่าสนใจ โดยสำนักราชเลขาธิการ

แอพสุขพอที่พ่อสอน เป็นแอพโดยการร่วมมือของสำนักราชเลขาธิการและสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทคัดตัดตอนมีเนื้อหาทั้งหมด

Read more