Apple ขึ้นราคาสายชาร์จ Lightning เป็น 790 บาท รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

มีข่าวร้ายมาฝากผู้ใช้ iPhone iPad ตอนนี้ที่ร้าน Apple Online Store ได้ขึ้นราคาสายชาร์ท หัวชาร์จ หูฟัง อย่างๆต่ำๆ 100 บาท โดยการขึ้นราคาดังกล่าวนี้น่าจะส่งผล

Read more