iOS App : Emoji=) ศูนย์รวมอีโมติคอน

อีโมติคอน เป็นรูปภาพขนาดเล็กใช้สื่อความหมายแทนข้อความ ซึ่ง iPhone iPad มีระบบนี้อยู่ในตัว

Read more

iPhone App : TextPics for Facebook รวมอีโมติคอนเก๋ๆสำหรับเฟสบุ๊ค

TextPics คือรูปแบบการทำข้อความให้เป็นรูปร่างต่างๆ เคยฮิตสมัยที่มนุษย์ยังใช้ sms สื่อสารกันเป็นหลักรองจากการโทร

Read more