รีวิว Active Voice แอพแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ พร้อมแปลภาษา

จริงๆแล้ว iOS ก็มีฟังชั่นพูดแล้วแปลงเป็นข้อความอยู่ในตัว แต่แอพ Active Voice ใช้ระบบจำเสียงจาก Nuance ซึ่งมีความแม่นยำพอสมควร ถ้าระบบฟังเสียงของ iOS ไม่ค่อยจะดี

Read more