เตรียมตัวไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง ด้วยแอพ 9WAT

9WAT เป็นแอพแนะนำชาวพุทธที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้พระ 9 วัด เพื่อเสริมสิริมงคล โดยแอพนี้ได้แนะนำเรื่องการแต่งกายไปวัด การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนในวัด

Read more