ซื้อ iPhone มือสองได้อย่างปลอดภัย ด้วยการเช็ค Activation Lock

ก่อนจะซื้อ iPhone มือสองสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งคือ “เครื่องติดล็อคหรือไม่” ถ้าเครื่องติดล็อคจะยังใช้งานได้ปกติ แต่คุณจะใช้ iCloud ไม่ได้ รีเซ็ตเครื่องไม่ได้

Read more

การตั้งค่า เพื่อไม่ให้ขโมยนำ iPhone iOS 7 ไปใช้ได้

โดยความพิเศษของ iOS 7 นี้คือ Activation Lock …ถ้าขโมยไม่มีรหัสผ่านก็จะไม่สามารถล้างข้อมูลเครื่องเพื่อเป็นเจ้าของคนใหม่ได้

Read more