Battery Doctor แอพเดียวที่ลบไฟล์ขยะบน iPhone ได้จริง

เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นคอมหรือมือถือ เมื่อใช้งานไปนานๆก็จะมีไฟล์ขยะสะสม สำหรับ iPhone จะมีไฟล์ขยะสะสมอยู่ที่แอพที่มีการเก็บข้อมูลจากเน็ต เช่น Facebook เวลาที่คุณ

Read more

iPad App : Battery Doctor คำนวนระยะเวลาการใช้งานจากแบตเตอรี่

Battery Doctor แอพตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่ และระยะการใช้งานโดยคำนวนจากเปอร์เซนต์ที่เหลืออยู่ แล้วแจกแจงออกมาว่าจะเล่นเน็ต ดูหนัง

Read more