iPad Game : Battle Nations สงครามนานาชาติ

Battle Nations เกมส์สร้างกองกำลังและฐานทัพ พร้อมรับศึกสู้รบในในสงครามที่ทุกประเทศจับอาวุธสู้รบกัน วิธีการรบในเกมส์นี้จะไม่ใช่การเคลื่อนกองทัพเข้าโจมตี

Read more