9 สิ่งที่น่าสนใจ หลังอัพเป็น iOS 7.1

การอัพเดทแต่ละครั้งคือการปรับปรุงเครื่องให้ดีขึ้น แต่กับบางเครื่องประสิทธิภาพการทำงานกลับดูแย่ลง โดยเฉพาะ iPhone 4 พออัพเป็น iOS 7 แล้วเครื่องดูช้าลง

Read more