สัมผ้สแรกกับ Facebook for iPad

Facebook for iPad เพิ่งจะไดถูกเผยโฉมอย่าเป็นทางการเมื่อวานนี้เอง โดยรวมแล้วผมค่อนข้างพอใจ กับการใช้งานที่แม้ไม่ครบอย่างเว็บ

Read more