iPad app : Map Measure วัดระยะทางและพื้นที่ จากแผนที่ Google Map

Map Measure เป็นแอพสำหรับวัดระยะทางจากแผนที่ และแจกให้ใช้ฟรี (แบบจำกัดเวลาแจก) การใช้งานก็เหมือนกับแอพดูแผนที่

Read more

iPad App : Routes วางแผนการเดินทางของคุณ

Routes เป็นแอพที่ช่วยกำหนดเป้าหมายได้หลายที่ โดยจะระบุลำดับการเดินทาง ทำให้วางแผนการเดินทางไปยังจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น

Read more