วิธีใช้ Google Street View ใน iPad

Google Street View ในประเทศไทย ยังมีข้อจำกัดเห็นได้บางพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และเส้นทางจากกรุงเทพไปยังภูเกต

Read more