iPad App : iColorama แต่งภาพให้สวย ด้วยเอฟเฟคหลากสไตล์

iColorama เป็นแอพแต่งภาพโดยเน้นการใส่ “เอฟเฟค” ให้กับภาพ ซึ่งก็มีให้เลือกเยอะทีเดียว และปรับความละเอียดของเอฟเฟคได้

Read more