iPad App : Fotolr Photo Studio แต่งภาพระดับสตูดิโอ

Fotolr Photo Studio แอพแต่งภาพทีมีลูกเล่นครบเครื่องที่สุดตัวหนึ่ง ใช้แต่งภาพได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข ตัดภาพ ใส่เอฟเฟค ใส่กรอบรูป ใส่ฉากหลัง

Read more