iPad App : Nostalgio จัดภาพใส่กรอบ

Nostalgio แอพแต่งภาพด้วยการนำภาพหลายๆภาพมารวมกันเป็นภาพเดียว และจัดภาพใส่กรอบได้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม

Read more