iOS 8 tip : วิธีแทรกรูปภาพลงในแอพ โน๊ต

แอพโน๊ต(Note) บน iOS 8 ได้เพิ่มความสามารถขึ้นมาอย่างหนึ่งคือ “แทรกรูปได้” ฟังดูมันก็ธรรมดา เพราะแอพตัวอื่นเขาทำได้กันตั้งนานแล้ว แต่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของระบบที่ “เปิด”มากขึ้น

Read more

iPad App : DocAS Lite สมุดวาดเขียน ใช้อ่านหนังสือได้

DocAS Lite สมุดโน๊ตสารพัดประโยชน์ ใช้อ่านและเขียนได้พร้อมกัน สามารถแยกสมุดออกเป็นเล่ม และแบ่งเป็นหมวดหมู่

Read more